Close بستن

خدمات

پروژه Audit

مجری پروژه های به روز رسانی سا

Site Survey  که شامل تیم هایی میشود که دارای تجهیزات کامل و بهترین و کارامد ترین ابزار هستند تا قابلیت این را داشته باشند که سایت یابی را انجام دهند ...

مجری پروژه های Optimization,DT

شرکت سپهر سرویس با داشتن نیروهای مجرب و متخصص خدماتی در جهت یافتن مشکلات و خرابی شبکه موبایل ، نویزیابی و تداخلات فرکانسی ، بررسی سطح پوشش دهی و کیفیت ...