Close بستن

خدمات

خدمات فیبر نوری

نصب و راه اندازی کامل خدمات تعمیر و نگهداری اجرای ترانشه بر اساس استانداردهای بین المللی کابل هایی که به مجاری وارد می شوند ، چسبیده و راه اندازی ...

پروژه Audit

مجری پروژه های به روز رسانی سا

Site Survey  که شامل تیم هایی میشود که دارای تجهیزات کامل و بهترین و کارامد ترین ابزار هستند تا قابلیت این را داشته باشند که سایت یابی را انجام دهند ...