Close بستن

پروژه FTK

شرکت سپهر سرویس فعالیت خود را در حوزه FTK با شرکت اریکسون در سال 2017 آغاز و با عقد قرارداد با شرکت فناوران نوین بنیان پاسارگاد (آواکام) فعالیت خود را در این راستا گسترش داده است.

از جمله این فعالیت ها در این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • سایت یابی(SA)

یافتن بیش از 50 سایت در اهواز برای شرکت اریکسون پروژه ی (MTNi)

Site Survey

Radio Frequency Survey

LOS Checking

Lease Agreement

Government Permits

Electricity Power Connection

  • فعالیت های عمرانی(CW)

فعالیت های عمرانی پیوسته در شهر اهواز با طرح و نقشه های مختلف و انواع مختلف دکل

Site design including SFR and STR

Concrete casting and Tower Erection

Fence and Grounding Connection

Power Connection including site with power connection plan

  • پیاده سازی مخابرات(TI)

نصب تجهیزات TI در سایت های اهواز به روش های مختلف نصبی (2G/3G/FDD/TDD)

نصب RBS/BTS/eNodeB

Antenna and feeder/Fiber connection

نصب MW

Site commissioning and Integration for 2G/3G/FDD (Ericsson equipment) and TDD (Nokia Equipment)

DT  وssv برای تکنولوژی های مربوطه