Close بستن

مجری پروژه های Optimization,DT , Adjust , Processing

شرکت سپهر سرویس با داشتن نیروهای مجرب و متخصص خدماتی در جهت یافتن مشکلات و خرابی شبکه موبایل ، نویزیابی و تداخلات فرکانسی ، بررسی سطح پوشش دهی و کیفیت شبکه و همچنین آنالیز اطلاعات به دست آمده از بررسی های صورت گرفته ارائه می دهد.