Close بستن

گالری HSE

شرکت سپهر سرویس با اتکا بر استانداردهای داخلی و بین المللی و بهره گیری از دانش به روز موجود، همواره بر لزوم اجرای موارد ایمنی و سلامت افراد و پرسنل حاضر در مجموعه تاکید فراوان داشته و قدم های فراوانی با برگزاری دوره های متعدد در حوزه آموزش و بالا بردن سطع کیفی نیروهای خود تلاش بسیار نموده است. . .