Close بستن

پروژه Modernization

شرکت سپهر سرویس با تیم های برجسته و متخصص در زمینه Modernization و (swap ( FDD /TDD بیش از 700 سایت در R5،R6 و R7 به وسیله ی 20 تیم داخلی با تجهیزات کامل و با قابلیت پیاده سازی انواع مختلف سایت و تکنولوژی با توجه به انواع مختلف سایت را به انجام رسانده است.

 

راه اندازی و نصب سایت از بخش میدانی تا شبکه در برنامه های  توسعه و پیکر بندیFDD(U2100-U900-L2600-L1800) ، L3500)TDD) و پیکر بندی های دیگری که Customer سفارش می دهد.

پیاده سازی فعالیت های CW با توجه به اعمال تغییر در وضعیت سایت و مواد CW که توسط customer  سفارش داده و تایید شده است و هدف از آن سرعت بخشیدن به روند پیاده سازی سایت و پیشرفت برنامه های سفارش داده شده توسط مشتری می باشد.

پروژه ی Expansion سال 2016 و 2017 اریکسون

مدرنیزیشن 40 سایت در R5  به وسیله ی چهار تیم

مدرنیزیشن 300 سایت درR6  به وسیله ی هشت تیم

مدرنیزیشن 300 سایت در R7R به وسیله ی هشت تیم