Close بستن

مجری پروژه های به روز رسانی سایت های مخابراتی

Site Survey  که شامل تیم هایی میشود که دارای تجهیزات کامل و بهترین و کارامد ترین ابزار هستند تا قابلیت این را داشته باشند که سایت یابی را انجام دهند و گزارش های مربوطه را با توجه به SLA توافق شده با Customer فراهم آورند.(گزارش   بررسی فنی نزدیک به 600 سایت مخابراتی با میانگین زمانی 5 ساعت از تاریخ واگذاری آن ها از سمت نوکیا و اریکسون تهیه شده است

Modernization  و (swap FDD/TDD) بیش از 700 سایت در R5،R6 و R7 به وسیله ی 20 تیم داخلی با تجهیزات کامل و با قابلیت پیاده سازی انواع مختلف سایت و تکنولوژی با توجه به انواع مختلف سایت .

 

راه اندازی و نصب سایت از بخش میدانی تا شبکه در برنامه های  توسعه و پیکر بندیFDD(U2100-U900-L2600-L1800) ، L3500-TDD و پیکر بندی های دیگری که Customer سفارش می دهد.

پیاده سازی فعالیت های CW با توجه به اعمال تغییر در وضعیت سایت و مواد CW که توسط customer  سفارش داده و تایید شده است و هدف از آن سرعت بخشیدن به روند پیاده سازی سایت و پیشرفت برنامه های سفارش داده شده توسط مشتری می باشد.